Česká kniha o networkingu


Zajímá vás networking? Věřím, že po přečtení knihy „Networking“ od Lenky Rož Schánové získáte mnoho cenných rad a osvědčených strategií, které využijete v praxi.

Kniha „Networking – jak získat nové klienty a obchodní partnery“ od Lenky Rož Schánové je průvodcem pro ty, kteří hledají strategii, jak rožšířit nebo posílit síť kontaktů a dosáhnout svých podnikatelských cílů. Autorka se v knize zaměřuje na praktické tipy a osvědčené postupy, které pomohou čtenářům rozvíjet užitečné kontakty a vytvářet trvalé vztahy.

Co to je ten networking

Networking je klíčovým prvkem úspěchu v podnikání. Tento proces spočívá ve vytváření a udržování vztahů s lidmi. Pomáhá rozvíjet podnikatelské příležitosti, získávat informace a podporu. Správná příprava a naslouchání potřebám ostatních jsou klíčem k úspěšnému networkingu. Sociální média umožňují spojení s lidmi po celém světě, což posiluje sílu sítě. Networking je o budování spojení a vztahů, které posouvají podnikání kupředu.

O čem je kniha „Networking“

Kniha začíná u základů, vysvětluje, co networking je a proč je důležitý. Následně Lenka Rož Schánová přechází k praktickým krokům, jak efektivně budovat a udržovat vztahy. Zabývá se strategiemi pro účinné zapojení do networkingových událostí, jako jsou konference a semináře. V neposlední řadě poskytuje tipy, jak využít sociální média pro rozvoj sítí kontaktů.

Jedním z klíčových prvků knihy je důraz na autenticitu a vzájemnou podporu. Autorka zdůrazňuje, že networking není pouze o získávání prospěchů pro sebe, ale o budování vzájemně prospěšných vztahů. Důvěra a respekt jsou základními kameny úspěšného networkingového procesu.

5 důvodů, proč si přečíst knihu:

Existuje několik důvodů, proč by si každý podnikatel, manažer nebo kdokoli, kdo se zajímá o rozvoj sítě kontaktů, měl přečíst knihu „Networking“ od Lenky Rož Schánové.

Zjistíte, jak si udžet síť kontaktů

Autorka zdůrazňuje důležitost budování důvěry a respektu ve vztazích a zmiňuje, že autentický přístup posiluje udržitelnost profesionální sítě kontaktů.

Seznámíte se s příběhy networkerů

Příklady a příběhy úspěšných lidí poskytují inspiraci a ukazují, jakým způsobem můžete využít koncepty z knihy ve svém vlastním životě a podnikání.

Přečtete si, jak být efektivní na networkingových událostech

Kniha poskytuje konkrétní tipy a strategie, jak efektivně využít různé formy networkingových událostí, jako jsou konference, semináře nebo setkání.

Naučíte se využívat sociálních médií

Lenka Rož Schánová se věnuje také využití sociálních médií jako prostředku pro rozvoj profesionálních sítí, což je důležité téma v dnešní digitální době.

Získáte praktické rady pro úspěch v profesním životě

Kniha „Networking“ od Lenky Rož Schánové je praktickým průvodcem, který vám pomůže rozvíjet užitečné kontakty, budovat trvalé vztahy a dosáhnout úspěchu ve svém profesním životě.

Věřím, že přečtením knihy získáte mnoho cenných rad a osvědčených strategií, které využijete v praxi.

TIP! Přečtěte si také můj článek o tom, jak využít networking v podnikání.